Laag Temperatuur Afleverset

Ontwikkeling Laag Temperatuur Afleverset
Geschikt voor zowel warm verwarmingswater en warm tapwater, aan te sluiten op een laagtemperatuur collectief warmtenet. De afleverset zal makkelijk aan te sluiten zijn en via slimme software in kunnen spelen op de dagelijkse behoefte en patronen, om zo een zo laag mogelijk energieverbruik te realiseren. Een hoog temperatuur collectief warmenet wordt overbodig met deze ontwikkeling, waardoor stilstandsverlieze worden geminimaliseerd.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling