Drukcompensatie in uw afleverset

TCB Shape Created with Sketch. Geplaatst in:

Wij merken dat de vraag naar drukgecompenseerde afleversets de afgelopen jaren steeds meer toeneemt. Maar wat is drukcompensatie nou eigenlijk en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

In collectieve systemen met meerdere afleversets heeft men te maken met drukverschillen in het primaire aanvoer systeem. Deze worden veroorzaakt doordat er veel variatie in de gebruikerspatronen zit. Het kan voorkomen dat het ene moment 1 set geactiveerd wordt doordat iemand bijvoorbeeld warm water tapt en een ander moment 20 sets tegelijk actief zijn. Dit laatste  kan tot gevolg hebben dat de afleverset aan het einde van de strang niet genoeg flow heeft, waardoor warmwater- of verwarmingsklachten ontstaan.

Om dit te voorkomen werden, en soms worden, drukgecompenseerde inregelafsluiters boven de set geplaatst. Deze inregelafsluiters worden handmatig ingeregeld. Dit is een arbeidsintensieve, en daardoor vaak dure, oplossing. Daarom levert TCB sets met ingebouwde drukcompensatie in de vorm van een drukgecompenseerd 2-weg ventiel.  De drukgecompenseerde inregelafsluiters, boven de afleverset, komen te vervallen. Onze, elektronisch gestuurde, afleversets kunnen softwarematig de flow voor zowel tappen als verwarmen en koelen, separaat regelen. Op deze manier is altijd, op iedere plek in de installatie, de juiste flow gegarandeerd.

Het gebruik van een drukgecompenseerd ventiel heeft dus grote voordelen ten opzichte van, boven de set geplaatste, drukgecompenseerde inregelafsluiters. Het drukgecompenseerde ventiel is een 2-wegventiel dat toch al in de set ingebouwd wordt, de drukcompensatie is hierbij een extra optie, waardoor het prijsverschil gering is maar de voordelen des te groter zijn.

Heeft het drukgecompenseerde ventiel ook nadelen? Hoewel deze nadelen klein zijn en zeker niet opwegen tegen de voordelen, zijn ze wel aanwezig. Een drukgecompenseerde afsluiter heeft namelijk een iets hogere drukval. Daardoor zal de pomp in de technische ruimte ook iets groter gedimensioneerd moet worden wanneer gekozen wordt voor het drukgecompenseerde 2-weg ventiel.

Dit geschreven hebbende, ben ik benieuwd waar jij voor zou kiezen. Een drukgecompenseerd ventiel intern of de drukgecompenseerde inregelafsluiters buiten de set. Wij gaan er graag met je over in gesprek zodat we de oplossing nog meer kunnen toespitsen op jouw behoefte.

Ben je enthousiast over dit artikel?

Reageren

naam
E-mailadres
Reactie

Reacties (0)

TCB