22.33 DUO Pro

  • verwarmen en tapwater
  • 1 unit voor 2 (kleinere) appartementen of studio's
  • 2-pijps systeem
  • drukgecompenseerd
  • CW 3
  • HTV
  • elektronisch geregeld
  • geen stilstandsverliezen
  • geen legionella aangroei
  • optioneel met touchscreen